Finansiering af IT

Vi kan tilbyde helt eller delvis finansiering af jeres IT-løsninger og ydelser igennem flere samarbejdspartnere til særdeles gode vilkår.

 • Cisco Financial Services
 • HPE Financial Services
 • Dell Financial Services
 • APPLE Financial Services (DLL)
 • Leasing Fyn bank A/S (Print løsninger)
 • Grenke leasing (Print løsninger)
 • 3 Step IT


Finansiering via 3 simple steps

 • FINANSIERING
 • ADMINISTRATION
 • UDSKIFTNING

Med 3 Step It tilbyder vi vores kunder en helt ny måde at anskaffe IT-udstyr på.

Vores services henvender sig primært til virksomheder og organisationer, der har en større IT- platform og behov for håndtering af livscyklussen på deres IT-løsninger.

Vi hjælper vores kunder med at håndtere finansiering, administration og udskiftning af IT-udstyr på en gennemsigtig, omkostningseffektiv og miljørigtig vis. Vi finder et nyt hjem til udstyret som ellers ville blive sendt til genindvinding. Alt hardware bliver dataslettet, rengjort og testet på vores klargøringscenter.

STEP 1: FINANSIERING GENNEM 3 STEP IT

 • Leasing bliver ikke nemmere end dette. Du skal blot vælge det IT-udstyr, du har brug for, og vi vil etablere en rammeaftale og lease udstyret til dig over en aftalt periode. Med denne fleksible tilgang sparer du tid og eliminerer besværet med flere forskellige partnere, fakturabehandling, udstyrslokationer. Det giver dig også yderligere kontrol over din budgettering og indkøb, og gør langsigtet planlægning meget lettere.

STEP 2: FÅ GAVN AF ET PROBLEMFRIT IT-MILJØ, DER SPARER DIG BÅDE TID OG PENGE

 • Vi indsamler alle de nødvendige data på dit udstyr og du får adgang til informationerne i et online asset management værktøj (Asset NG) – Det er udviklet og bygget op på kunders egne processer samt behov der gør det hurtigt og nemt for dig at spore dine leasede aktiver og generere rapporter for omkostninger og budgettering. Ikke mere trættende, tidskrævende papirarbejdeog tal knuseri.

STEP 3: RETURNERING ELLER UDSKIFTNING AF DINE AKTIVER ER NU LIGETIL

 • Du får besked i god tid, og vi arrangerer indhentning af udstyret. Alt du skal gøre er at få adgang til aktiv registret og fortælle os, hvad du vil med dit IT-udstyr ved slutningen af leasingperioden – resten er vores ansvar. Efter at have gennemgået vores grundige datasletningsproces vil returneret udstyr enten blive videresolgt eller ansvarligt genanvendt.

I dag har mange virksomheder fået øjnene op for de mange fordele ved at anskaffe deres IT-udstyr på en ”as-a-service” løsning. Dette har de bl.a. fordi de har indset, at værdien kommer ved at bruge udstyret – ikke ved at eje det.
Fordelen ved at betale udstyret over faste månedlige ydelser er også, at brugsværdien og besparelsen følger omkostningen.

Løsningen:

 • Du får stillet en rammeaftale til rådighed og kan anskaffe udstyret løbende. Betaling igangsættes med aftalte intervaller og leverancegodkendelsen kan foregå elektronisk. Der skal kun godkendes budget 1 gang om året – derefter kan anskaffelse foretages løbende
 • Undervejs i aftaleperioden kan du løbende følge udstyret og fordele det korrekt på kostcentre i Asset Management systemet. Man kan også trække nødvendige tekniske- og finansielle rapporter til brug for regnskab og administration
 • Der er ingen risiko på værdiforringelsen af udstyret
 • Man binder ikke sin likviditet i en IT-løsning (hverken software eller hardware)
 • Den forventede gensalgsværdi på udstyret er indregnet up-front hvilket giver en lavere månedlig ydelse i brugsperioden
 • Der er mindre besvær når aftaleperioden udløber, idet vi kan påtage os håndteringen af udstyret i forbindelse med afskaffelsen
 • Vi sørger altid for datasletning af udstyr der returneres

Forsikring

 • Udstyret skal være forsikret og den nødvendige forsikring tilbydes som en integreret del af aftalen. Kunden kan også vælge at benytte sin egen forsikring. I dette tilfælde skal der blot underskrives en deklaration af dig som kunde samt dit forsikringsselskab.

Når aftalen udløber kan du altid vælge mellem 3 muligheder:

 • Returnere udstyret til finansieringsyder.
 • Forlænge aftaleperioden
 • Købe udstyret til markedsværdi

Asset NG kan anvendes fra enhver pc med internetadgang. De enkelte brugere kan oprettes med forskellige brugerprofiler. Der kan være brugere oprettet som administratorer med alle rettigheder i systemet. Dermed rettigheder til oprettelse, sletning samt ændring af nye brugere og oplysninger. Dette kan eksempelvis være brugere som skal foretage godkendelser i Asset NG, som kan være flere personer, som enkeltvis eller i fællesskab skal foretage godkendelser før en godkendelse kan effektueres. Ligeledes kan der være brugere som kun har rettighed til at se oplysninger i systemet.

Forhold der vil være en del af en samlet løsning i et samarbejde med 3 Step IT

 • Fakturaadministration af alle udstyrsfakturaer
 • Registrering af udstyrets relevante tekniske og økonomiske oplysninger i Asset NG
 • Ingen risiko i udstyrets værdiforringelse efter brug
 • Afhentning og transport af udstyret efter endt brug
 • Datasletning på alt udstyr der returneres
 • Enkel, ensartet og standardiseret håndtering af IT-udstyr i udstyrets levetid


Kunder vil opnå følgende fordele ved anvendelse af Asset NG

 • Kontrolafstemning af den løbende leasingafgift
 • Grundlag for omkostningsallokering til kostcentre
 • Rapportering om hvilket udstyr der anvendes og hvor det er placeret
 • Asset NG holder sig ajour med hvem der er bruger af udstyret
 • Asset NG holder sig ajour med hvilke softwarelicenser der er tilknyttet det enkelte udstyr
 • Økonomisk rapportering om leasingforpligtelser samt IFRS
 • Alle processer er elektroniske, herunder elektronisk leverancegodkendelse
 • Log oplysninger på alle registreringer og ændringer

Step 1 – anskaffelse af IT-udstyret

 • Kunden bestiller IT-udstyr hos ed A/S.
 • ed A/S fakturerer 3 Step IT for IT-udstyr som leveres til kunden.
 • 3 Step IT registrerer alle tekniske og økonomiske oplysninger om IT-udstyret i Asset NG, som er en online asset management løsning kunden kan få adgang til.
 • 3 Step IT oplyser kunden at leverancegodkendelse ligger klar til elektronisk godkendelse i Asset NG.
 • Kunden forholder sig til om leverancegodkendelsen i Asset NG kan godkendes.
 • Når leverancegodkendelsen er godkendt betaler 3 Step IT fakturaen for det leverede IT-udstyr.

Step 2 – anvendelse af IT-udstyret

 • Kunden vil via Asset NG have yderligere kontrol og overblik over hvilket udstyr som anvendes, hvor det er placeret og hvem der er bruger af IT-udstyret.
 • Når faktura for leasingafgift skal betales kan Asset NG anvendes som kontrolredskab til at afstemme hvilket IT-udstyr der ligger til grund for leasingafgiften.
 • Asset NG vil kunne fordele leasingafgiften på kostcentre eller afdelinger således at det eksempelvis ikke er IT-afdelingen hos kunden der alene skal dække hele leasingafgiften.

Step 3 – udskiftning af IT-udstyret

 • 3 måneder før udløb af leasingperioden kontaktes kunden med hensyn til valg af udløbsoptioner.
 • Kunden skal elektronisk angive om det leasede udstyr ønskes returneret, leasingperioden skal forlænges eller om kunden ønsker at købe udstyret.
  Såfremt kunden ønsker at returnere udstyret afhenter 3 Step IT IT-udstyret på de aftalte lokationer.
 • 3 Step IT foretager datasletning på alt IT-udstyr som returneres til 3 Step IT. Som dokumentation for datasletning modtager kunden en rapport for datasletning.
 • Når IT-udstyret er udskiftet går kunden igen til step 1 og anskaffer nyt IT-udstyr.

Leasingafgiften som betales, er inklusiv alle førnævnte forhold beskrevet under Step 1, 2 og 3 og hjælper dermed kunden til at synliggøre udgiften på udstyret pr. måned og pr. bruger fra det tidspunkt hvor udstyret anskaffes og frem til udstyret afhændes og udskiftes med nyt.