Backup og DR: Beskyt dine forretningskritiske data

Backup af forretningskritiske data fungerer som din sidste livline og er afgørende for at sikre din forretnings kontinuitet i tilfælde af DR-scenarier og ransomware-angreb eller hvis en bruger ved en fejl sletter vigtige filer. 

Hos ed A/S tilbyder vi en backup-løsning til alt det, du har brug for, heriblandt Microsoft 365 samt alt cloud-, virtuel og fysisk IT-infrastruktur. Du kan ligeledes få specialiseret rådgivning i, hvordan du bedst muligt kan sikre eksisterende data og genskabe tabt data, hvis situationen opstår.

Backup sikrer mere end blot dine værdifulde data

Data er i mange henseender virksomhedens guld, og derfor er det vigtigt at tage sine forholdsregler ved at løbende tage backups af det. Uden en backup er det en umulig opgave at genoprette data, og værdifulde filer, dokumenter og digitale aktiver kan gå tabt. Samtidig er din forretning mere sårbar over for ransomware-angreb og andre sikkerhedstrusler. Hackere kan blandt andet udnytte manglen på backups til at kræve løsepenge for frigivelsen af dine data. 

Backups spiller ligeledes en nøglerolle i at beskytte kundedata og dermed opretholde tillid hos kunder og interessenter. Derudover bør du sørge for, at din virksomheder overholder gældende lovkrav for datalagring, databeskyttelse og håndtering af backups. Derfor bør din organisation have et særligt fokus på backups som en del af jeres IT-sikkerhed.

Har I lavet backup af jeres data?

En backup-løsning tilpasset dit unikke IT-miljø

Der er aldrig to forretninger, der er sat identisk op i forhold til IT-infrastrukturen. Oftest er data fordelt på flere forskellige platforme, servere og lokationer og med en blanding af cloud, on-premise eller hosting. Det betyder også, at det kan være svært for mange IT-afdelinger at følge med, hvorvidt alle backups er up-to-date. Denne øget kompleksibilitet gør det nødvendigt at tilpasse backup og DR-løsningen til det enkelte IT-miljø. 

Hos ed A/S arbejder vi altid tæt sammen med vores kunder for at kunne finde frem til den helt rigtige backup-løsning for netop dem. Vi tilbyder alt fra salg og opsætning af backup-software til 100% management-løsninger, så din IT-afdeling helt og aldeles slipper for det tidskrævende besvær, det er at holde alle backups opdateret og synkroniseret.

Er minimal nedetid eller genoprettelse af de seneste data afgørende for din forretning? 

Som forretning kan du have forskellige krav til backup-løsningen, heriblandt hvor lang tid det må tage at genoprette data, hvor ny backuppen skal være og i hvilken rækkefølge systemgenoprettelse, applikationsgendannelse og datagenetablering prioriteres. I den forbindelse arbejder vi med to nøglebegreber indenfor backup og DR med fokus på at sikre driften og minimere skaderne:

Recovery Time Objective (RTO): Hvor afgørende er det for din forretning at komme hurtigt op at køre igen? Med den maksimale acceptable nedetid in mente, arbejder vi for, at din virksomhed hurtigt er tilbage i drift i tilfælde af DR-scenarier eller cyberangreb. 

Recovery Point Objective (RPO): Hvor centralt er det, at du har mulighed for at kunne genoprette helt nye data? Vi tilrettelægger vores backup-løsning efter den maksimale tidsinterval, der accepteres mellem to gennemførte sikkerhedskopier af dine data.

Gør det nemt at foretage backups med vores Backup-as-a-Service løsning

For mange organisationer er der et behov for at lægge arbejdsbyrden andetsteds i forbindelse med backups for at frigive tid i IT-afdelingen til udvikling af forretningen. Hos ed A/S tilbyder vi en skræddersyet backup-service, der sikrer dine data kontinuerligt, så du roligt kan lægge dig til at sove uden bekymringer. Vi kan blandt andet bistå med:

24/7 support og beredskab

Monitorering og drift af backup-hardware og software

Fejlsøgning og udbedring af eventuelle hardware-fejl i din backup

Opdatering af hardware og software

Restore-test af backup

Integration af SoD-principperne bidrager til at løfte din datasikkerhed

Funktionsadskillelse, også kaldet Segregation of Duties (SoD), er afgørende for at styrke datasikkerheden ved at adskille og fordele opgaver og ansvar mellem forskellige personer eller roller. Denne praksis reducerer risikoen for misbrug eller fejl, da ingen enkelt person har fuld kontrol over kritiske processer i forbindelse med backup af data. Vi kan rådgive om og implementere SoD-principperne som en del af vores Backup og DR-løsning for at på den måde minimere sårbarhed overfor interne trusler eller fejl og forbedre din organisations evne til at beskytte følsomme data mod uautoriseret adgang eller manipulation.

Fordel din databackups på tværs af lokationer 

Det er aldrig anbefalet at lægge alle sine æg i én kurv, når det handler om backup og DR. Er samtlige data lagret lokalt på en server, og opstår der brand, strømsvigt eller vandskade, kan det have fatale konsekvenser. For at sikre dine data bedst muligt bør der oprettes mindst tre backup-kopier på mindst to forskellige medier, og mindst én af medierne skal være lagret off-site på en anden lokation. 

De fleste kender denne 3-2-1 regel, men kender du også den nye 3-2-1-1-0-regel? “1” henviser til, at data skal være låst for krypterinng og sletning, mens “0” betyder, at du skal sikre, at backuppen er uden fejl, så den kan restores.

Hos ed A/S kan vi sørge for, at dine backups bliver lagret sikkert og korrekt, og at du overholder relevante compliance krav. Du har mulighed for at vælge blandt flere forskellige backup-metoder, der matcher din organisations specifikke krav, budget og ønske om kontrol over dataene:

Remote backup

Vi anbefaler ofte vores kunder at udnytte mulighederne ved cloud storage til backup af data. Remote backup i skyen sikrer dig en nem, overskuelig og scalérbar løsning uden en masse tidskrævende administration. Samtidig kræver det ikke yderligere investering i dedikeret hardware eller eget datacenter. Vores specialister kan desuden hjælpe dig med håndtering af software og licenser og sørge for at skabe overblik over ansvarsfordelingen mellem din egen IT-afdeling og cloud-leverandøren, så du undgår eventuelle overraskelser i krisesituationer.

Nøglefordele:

Nem implementering og scalérbarhed

Minimering af intern administration

Omkostningseffektiv løsning

Hybrid backup

Hybrid backup kombinerer en on-premise og remote backup-løsning. Det omfatter typisk lagring af backup-data lokalt på egne servere, der samtidig replikeres og lagres eksternt hos vores datacenter. Denne løsning sikrer hurtig genoprettelse af driften samt muligheden for at gendanne data eksternt i tilfælde af lokalt datatab.

Nøglefordele:

Kombinerer fordele ved remote og private backup

Let tilgængelige data med lokalt placeret backups

Lagring af backup off-site leverer et ekstra lag af sikkerhed

Lokal backup

Foretrækker du at opretholde din egen dedikerede backup-infrastruktur, enten on-premises eller i en privat cloud? Med private backup bevarer du fuld kontrol over backup-infrastrukturen og kan nemmere implementere individuelt tilpassede sikkerhedsforanstaltninger baseret på kravene i din organisation. Det er ligeledes en oplagt løsning for organisationer, der er underlagt begrænsninger i benyttelsen af tredjepartsløsninger. Vores private backup-løsning inkluderer også synkronisering af backup-data på tværs af lokationer.

Nøglefordele:

Giver dig større kontrol over, hvordan din data er opbevaret og beskyttet

Ideel i tilfælde, hvor RTO er en kritisk faktor

On-premises separation af backup-data

Beskyt dine databackups mod ransomware-angreb

Det er ikke blot vigtigt at sikre sine data i tilfælde af malwarefejl, utilsigtet sletning af data eller skader på de fysiske servere. I mange tilfælde er backups ikke ordentligt beskyttet mod ransomware-angreb, hvilket for mange virksomheder kommer som en overraskelse. 

Til at ruste dine backups mod trusler udefra implementerer vi avancerede sikkerhedsforanstaltninger i din backup-løsning. Her benytter vi os af teknologier som immutable object-baseret cloud storage og air-gapped backup systemer. Immutable object-baseret cloud storage beskytter dine data mod uautoriserede ændringer eller sletninger ved at gøre filerne umulige at ændre, mens air-gapped backup systemerne isolerer dine backup-data fra usikre netværk, produktionsmiljøer og tredjepartsplatforme. Derudover kan vi scanne backups for kendte sårbarheder, som bør elimineres.

Brug for hjælp?

For at vi kan hjælpe dig bedst muligt, har vi brug for nogle få oplysninger fra dig.