Hos ed A/S har vi dokumentation på, at vi arbejder med kvalitet, informationssikkerhed, CSR og miljø
DS 49001

DS 49001

Er med til at give virksomheden en mere fokuseret struktur på verdensmålene og social ansvar. Standarden sikrer risikostyring og dokumenthåndtering ift. arbejdet med bæredygtighed og samfundsansvar.
ISO 27001

ISO 27001

Er en standard for informationssikkerhed ledelsessystem (ISMS). Standarden er et styringsværktøj, der hjælper virksomheden til at håndtere informationssikkerhed, samt opstiller krav til risikostyring, dokumentation af processer samt definition af roller og ansvar for informationssikkerhed.
ISO 9001

ISO 9001

Er en standard indenfor kvalitetsledelsessystem. Den er med til at virksomheden har klarer definitioner af processer, værdier, løbende overvågning og evaluering, så organisationen har et anerkendt og grundlæggende styringsværktøj for effektivisering af processer og kundeservice.
ISO 14001

ISO 14001

Beviser at virksomheden har fokus på organisationens miljøforhold og er igang med at implementere og udvikle grønne tiltag på både strategisk og operationelt niveau. Disse aktiviteter er med til at understøtte bæredygtighed, cirkulær økonomi og verdensmålene. Virksomheden sætter mål for at opnå de ønskede resultater.