Kvalitetspolitik

Hos ed A/S er kundetilfredshed og gode arbejdsvilkår for alle vores medarbejdere, grundlæggende principper. Vi har stor fokus på kundepleje og arbejder dagligt med kvalitetsmål og kvalitetsdialog med vores kunder samt leveringssikkerhed og kundetilfredshed. Det er vigtigt for os at skabe gode og langvarige relationer og tilbyde kvalitetsprodukter og ydelser.

Vi bestræber os på at levere af høj kvalitet og god kundeservice i alt det vi siger og gør. Vi indgår i ansvarlige partnerskaber og stiller krav til vores leverandører. Vi sikrer os, at kunderne føler sig velkommen, er rådgivet og hjulpet hele vejen igennem. Vi ønsker at CSR og miljø bliver forankret i virksomheden og overfor vores kunder, derfor arbejder vi løbende med tiltag og aktiviteter som støtter op om bæredygtighed og socialt ansvar.

Kunderne er i konstant fokus hos os. Vi lytter til deres behov og forventninger, og vi bestræber os på at levere verdens bedste kundeservice. Udover den professionelle daglige kontakt med vores kunder, har vi løbende en god kvalitetsdialog med kunderne om produkter, leveringssikkerhed og pris. Derigennem opnår vi kundetilfredsheden. Vores kunderejser og underliggende processerer er et tydeligt eksempel på, at kundeservice er en vigtig del af vores kultur, og vi bestræber os på altid at levere af højeste kvalitet for at kunne imødekomme kundekrav både nu og i fremtiden. Kundetilfredshed er et afgørende parameter for selskabets succes og fortsatte vækst. Der måles derfor løbende på kundetilfredshed.

Vi stiller krav til vores leverandører og samarbejdspartnere, samtidig med at vi er åbne og gerne inddrager dem i diverse arrangementer og events. Vi indgår i ansvarlige partnerskaber og deltager glædeligt i deres CSR og miljøaktiviteter. Dertil har vi løbende kvalitetsdialoger med strategiske leverandører omkring deres produkter og ydelser. For at sikre at vores leverandører lever op til vores forventninger, bliver de præsenteret for vores minimum standard af virksomhedsansvarlighed, Supplier Code of Conduct. Overordnet skal vores indkøbsprocedure sikre en ensretning for indkøb af varer og ydelser i selskabet ed A/S, således at aftaler indgås på de mest fordelagtige betingelser, samtidig med at der altid sikres miljøbevidsthed og overholdelse af gældende lovgivning på indkøbsområdet.

Vores største styrke er de faglige kompetencer og gode idéer. Derudover gør vi meget for at ansætte, fastholde og uddanne virksomhedens medarbejdere, så det sikres at alle er i besiddelse af de nødvendige kvalifikationer for at levere et højt niveau af kundeservice og kvalitet på vores produkter og tilrette tid. Vi skal tiltrække og fastholde kvalificerede og engagerede medarbejdere, som trives og ønsker at efterleve vores strategi, politikker og kultur. Selskabets medarbejdere er den ultimativt vigtigste parameter for vores succes. Der måles derfor kontinuerligt på trivsel & engagement, hvilket ses som en væsentlighed for gode præstationer og loyalitet. For at sikre dette, bliver alle medarbejdere introduceret til vores strategi, ed House, Code of Conduct samt vores Code of Culture.

Vi forpligter os til løbende vedligeholdelse og forbedring af ledelsessystemet iht. ISO 9001, så det til enhver tid opfylder lovmæssige krav, kundekrav og egne krav relateret til kundetilfredshed. Vi har fokus på en opnåelse af årlige fastlagte kvalitetsmål og operationelle kvalitetsmål inden for relevante processer, som fastsættes og revurderes løbende. Kvalitetsmålene medvirker til at skabe en målrettet udvikling af såvel produkter og ydelser, som ledere og medarbejdere. ed A/S forpligter sig til at leve op til nuværende kvalitetspolitik, aftalte kundekrav og gældende lovgivning. Derfor følger vi løbende op på vores mål og arbejde med vores kvalitetsindsatser.

Sidst opdateret i september 2023.