Kvalitetspolitik

Hos ed A/S er kundetilfredshed og gode arbejdsvilkår for alle vores medarbejdere grundlæggende principper. Vi har et stort fokus på kundepleje og arbejder dagligt med kvalitetsmål og kvalitetsdialog med vores kunder samt leveringssikkerhed og kundetilfredshed. Det er vigtigt for os at skabe gode og langvarige relationer og tilbyde kvalitetsprodukter og ydelser.

Vi bestræber os på at levere høj kvalitet og god kundeservice i alt det, vi siger og gør. Vi indgår i ansvarlige partnerskaber og stiller krav til vores leverandører. Vi sikrer os, at kunderne føler sig velkomne, er rådgivet og føler sig hjulpet hele vejen igennem. Vi arbejder løbende med forankring af kvalitet i virksomheden og over for vores kunder, derfor arbejder vi løbende med tiltag og aktiviteter som støtter op om kvalitet og den gode kundeservice.

Kunderne er i konstant fokus hos os. Vi lytter til deres behov og forventninger, og vi bestræber os på at levere verdens bedste kundeservice. Udover den professionelle daglige kontakt med vores kunder, har vi løbende en god kvalitetsdialog med kunderne om produkter, leveringssikkerhed og pris. Derigennem opnår vi kundetilfredsheden. Vores kunderejser og underliggende processer er et tydeligt eksempel på, at kundeservice er en vigtig del af vores DNA, og vi bestræber os på altid at levere af højeste kvalitet for at kunne imødekomme kundekrav både nu og i fremtiden. Kundetilfredshed er et afgørende parameter for selskabets succes og fortsatte vækst. Vi måler derfor løbende på vores kundetilfredshed.

Vi stiller krav til vores leverandører og samarbejdspartnere, samtidig med at vi er åbne og gerne inddrager dem i diverse arrangementer og events. Vi indgår i ansvarlige partnerskaber og vi deltager gerne i deres CSR-, miljø- og kvalitetsaktiviteter. Dertil har vi løbende kvalitetsdialoger med strategiske samarbejdspartnere omkring deres produkter og ydelser. For at sikre at vores leverandører- og samarbejdspartnere lever op til vores forventninger, bliver de præsenteret for vores minimumstandard af virksomhedsansvarlighed, Supplier Code of Conduct. Overordnet skal vores indkøbsprocedurer sikre en ensretning for indkøb af varer og ydelser i selskabet ed A/S, således at aftaler indgås på de mest fordelagtige betingelser, samtidig med at der altid sikres kvalitetsbevidsthed og overholdelse af gældende lovgivning på indkøbsområdet.

Vores største styrke er de faglige kompetencer og gode idéer. Derudover gør vi meget for at rekruttere de rette kandidater samt fastholde og uddanne virksomhedens medarbejdere, så det sikres, at alle er i besiddelse af de nødvendige kompetencer for at levere et højt niveau af kundeservice, kvalitet på vores produkter og ydelser og at disse leveres til rette tid. Vi skal tiltrække og fastholde kvalificerede og engagerede medarbejdere, som trives og ønsker at efterleve vores strategi, politikker og kultur. Selskabets medarbejdere er nøglen til vores succes. Vi måler derfor kontinuerligt på vores medarbejderes trivsel, engagement og samarbejdsevner, hvilket ses som en væsentlighed for gode præstationer og loyalitet. For at sikre dette, bliver alle medarbejdere introduceret til vores strategi, ed House, vores Code of Conduct samt Code of Culture.

Vi forpligter os til løbende vedligeholdelse og forbedring af ledelsessystemet iht. ISO 9001, så det til enhver tid opfylder lovmæssige krav, relevante myndighedskrav på kvalitetsområdet, kundekrav samt egne krav relateret til vores kundetilfredshed. Vi har fokus på opnåelse af årlige fastlagte kvalitetsmål og operationelle kvalitetsmål inden for vores kerneprocesser, som fastsættes og revurderes løbende. Kvalitetsmålene medvirker til at skabe en målrettet udvikling af såvel vores produkter og ydelser samt ledere og medarbejdere. ed A/S forpligter sig til at leve op til gældende kvalitetspolitik, aftalte kundekrav og lovgivning. Derfor følger vi løbende op og reviderer vores mål, herunder arbejdet med vores kvalitetsindsatser.

Kvalitetspolitikken er vedtaget af ledelsen den 10. september 2022. Sidst revideret i marts 2024.