csr-baerdygtighed-verdensmaal

Hos ed er bæredygtighed en del af vores hverdag.
Vi støtter op om FN’s verdensmål.

Vi arbejder med 9 ud af de 17 verdensmål.
Vi har et specielt fokus på nr. 8 og 12, de andre 7 er en vigtig del af vores DNA
Anstændige jobs og økonomisk vækst

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi skaber en stabil økonomisk vækst, som er med til at sikre gode arbejdspladser og højere beskæftigelse.
Vi har et åbent og fordomsfrit arbejdsmiljø med et højt kommunikationsniveau. Vi forholder os positivt til muligheden for at ansætte medarbejdere med særlige behov og vilkår.
Vi har fokus på vores medarbejderes trivsel og sikrer de bedst mulige ansættelsesforhold og arbejdsvilkår for alle i hverdagen.
Ansvarligt forbrug og produktion

Ansvarligt forbrug og produktion

Vi påtager os ansvaret for at vores produktion og forbrug er bæredygtigt. Dette sikrer vi igennem valg af transport og logistik løsninger, som har fokus på bæredygtighed.
Vi sorterer vores husholdningsaffald og sørger for at bortskaffe elektronikaffald på den mest miljørigtige måde.
Vi har fokus på at tilbyde vores kunder tilbagekøb af brugt udstyr og rådgiver til mere bæredygtige indkøb.

Verdensmål 3, 4, 5, 7, 9 , 11, 17 er en del af ed’s dna

Vi ved, at vi har et medansvar for vores medarbejderes sundhed og trivsel…
Vi har fokus på at optimere vores forbrug af energi og producerer selv noget af den strøm vi…
At indgå partnerskaber er vigtigt for at indfri FN’s Verdensmål….
Vi tager ansvar for at bidrage til en veluddannet arbejdsstyrke….
Vi arbejder målrettet på at vores infrastruktur er bæredygtig og sikrer på den måde….
Hos ed A/S sikrer vi, at kvinder og mænd har de samme rettigheder og muligheder…
Vi holder tæt kontakt med vores naboer i Aarhus…