FN’s Verdensmål er en vigtig del af vores dagligdag

At bidrage til den fælles kurs mod en mere bæredygtig udvikling er afgørende for at sikre, at både os som mennesker og vores planet kan eksistere i bedste velgående fremadrettet. Det gælder globalt men også lokalt. I ed A/S arbejder vi med flere af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling på de områder, hvor det giver mening for vores forretning, og hvor vi kan gøre en forskel i forbindelse med den bæredygtige udvikling.

Specielt arbejder vi med FN’s Verdensmål nr. 8 omkring anstændige jobs og økonomisk vækst samt Verdensmål nr. 12 omkring ansvarligt forbrug og produktion, men en lang række andre målsætninger blandt FN’s 17 Verdensmål spiller også en vigtig rolle og er en del af vores DNA. 

Bliv klogere på, hvordan vi i ed A/S — som både virksomhed og mennesker — arbejder med FN’s Verdensmål som en integreret del af vores dagligdag.

FN’s Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi har fokus på FN’s Verdensmål 8 og bidrager til at skabe en stabil og bæredygtig økonomisk vækst, som er med til at sikre gode arbejdspladser og høj beskæftigelse. Vores arbejdsmiljø er inkluderende og fordomsfrit med fokus på god kommunikation, og vi er åbne for at ansætte medarbejdere med særlige behov og vilkår gennem vores samarbejde med jobcentret. 

Vi prioriterer medarbejdernes trivsel og sikrer gode arbejdsforhold såsom personaleforening, sundhedsforsikring, årsbonus, fællesrum med bordtennis til pauserne, sociale arrangementer, kulturelle events, frugtordning mm.

FN’s Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

I overensstemmelse med FN’s Verdensmål 12 påtager vi os ansvaret for, at vores forbrug og håndtering af produkter tager hensyn til miljøet. Dette sikrer vi igennem ansvarlige valg af transport og logistikløsninger, som har fokus på bæredygtighed. 

Vi har ligeledes udarbejdet et Cirkulær IT-koncept, hvor vi genbruger gamle og overflødigt IT-udstyr, så det igen kan skabe værdi for andre. Gennem ed Services tilbyder vi også rådgivning og salg af ydelser, der hjælper virksomheder med håndtering af hele deres IT-livscyklus med det formål at passe på jordens begrænsede ressourcer og samtidig bidrage positivt til den cirkulære økonomi.

FN’s Verdensmål nr. 3,4,5,7,9,11,17 spiller også en vigtig rolle for os:

FN’s Verdensmål 3: Sundhed og trivsel

Vi ved, at vi har et medansvar for vores medarbejderes sundhed og trivsel. Dette ansvar tager vi seriøst og arbejder derfor målrettet for at styrke den generelle sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Det gør vi ved at blandt andet have fokus på rygestop og stresspolitik. 

Vi tilbyder også pensionsordninger og sundhedsforsikringer. Vores fastansatte medarbejdere er ligeledes automatisk en del af vores personaleforening. Dermed får alle tilbuddet om at deltage i personaleforeningens arrangementer, hvilket spiller en vigtig rolle i at skabe en social trivsel.

FN’s Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Uddannelse af høj kvalitet har en yderst vigtig indvirkning på at sikre den bæredygtige udvikling. Derfor tager vi ansvar for at bidrage til en veluddannet arbejdsstyrke. Dette gør vi ved at investere i den enkelte — såvel elever som erfarne medarbejdere.

Gennem et målrettet elevforløb, der giver mulighed for ansvar, samarbejde, sparring og fællesskab, klæder vi fremtidens talenter godt på til at kunne gøre en forskel. Samtidig bidrager vi til FN’s Verdensmål 4 ved at stille vores viden og arbejdsplads til rådighed for praktikanter og studerende.

Vi mener, at værdiskabende uddannelsesmuligheder er noget, som alle bør have adgang til. Derfor har vi en målstætning om, at 10-15% af vores medarbejderstabel skal bestå af elever og praktikanter.

FN’s Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene

Ligestilling mellem kønnene er en menneskeret og en åbenlys del af at sikre stærke institutioner og virksomheder. Hos ed A/S sørger vi for at bekæmpe ulighed internt og sikre, at alle vores medarbejdere — uanset køn — har de samme rettigheder og muligheder i virksomheden. Vi har nultolerance overfor mobning og sexchikane.

FN’s Verdensmål 7: Bæredygtig energi

En bæredygtig udvikling kræver også, at vi som samfund i stigende grad forpligter os til at benytte bæredygtig energi og være ansvarlig i vores generelle energiforbrug. Samtidig sikrer vi, at vores kontor og generelle infrastruktur lever op til de højeste energistandarder, så vi på den måde anvender mindst mulig energi til driften af vores virksomhed. Dette gør vi ved at blandt andet anvende solceller, som forsyner den primære varmekilde. Vores kontor er ligeledes bygget som et klimavenligt byggeri med det formål at fokusere på CO2 reduktion i både opførelsen og driften. Derudover har vi opsat vores egne ladestandere til opladning af el- og hybridbiler.

FN’s Verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur 

Vi arbejder målrettet på, at vores infrastruktur er bæredygtig for at sikre det lavest mulige CO2-udslip. Det inkluderer også, at vi er opmærksomme på nye, innovative og bæredygtige løsninger samt følger med udviklingen på CSR- og miljøområdet. 

Vi har fokus på, at vores indkøb tager udgangspunkt i en bæredygtig tankegang, og vi stiller dertil også høje krav til vores leverandører. Ligeledes er innovation et fokusområde i vores forretning, og vi søger løbende nye muligheder for at kunne hjælpe vores kunder med at skabe en effektiv og bæredygtig IT-infrastruktur.

FN’s Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

En del af det at sikre bæredygtige byer og lokalsamfund indebærer en forpligtelse til at sikre kulturelle tilbud og styrke de sociale forbindelser mellem lokalområder. I ed A/S holder vi tæt kontakt med vores naboer i Aarhus, de omkringliggende byer samt øvrige interessenter i lokalsamfundet. Det gør vi ved at blandt andet have fokus på indkøb og samarbejde i lokalområdet. 

Det er også vigtigt for os at være en synlig del af kultur- og sportslivet i lokalområdet. Derfor er vi stolt sponsor i SSF (Skødstrup sportsforening), Rønde Bordtennisklub og ikke mindst Byens Hold, AGF. Vi sponsorerer ligeledes Musikhuset i Aarhus.

FN’s Verdensmål 17: Partnerskaber for handling 

At indgå partnerskaber er vigtigt for at indfri FN’s Verdensmål. I ed A/S indgår vi i partnerskaber med både kunder, producenter, distributører og leverandører. Vi har fokus på at bidrage til bæredygtig udvikling af produkter og effektiv udnyttelse af energipotentialer i hele værdikæden. Derudover fokuserer vi på at skabe gennemsigtighed i vores arbejde.

FN’s Verdensmål er blot én del af vores CSR & Miljø-strategi

I ed A/S tager vi vores ansvar som virksomhed og mennesker alvorligt. Derfor støtter vi op om at sikre en bæredygtig og ansvarlig forretning gennem en række forskellige initiativer. Noget der kommer vores kunder, medarbejdere, lokalsamfundet og miljøet til gode.

I forlængelse af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, igangsætter vi løbende en række sociale, kulturelle og miljømæssige tiltag, som har til formål at gavne lokalområdet. Derudover har vi en række certificeringer, der garanterer en høj standard indenfor kvalitet, informationssikkerhed, CSR og miljø.