FN’s Verdensmål

Vi arbejder med flere af FN’s Verdensmål på de områder, hvor det giver mening for vores forretning, og hvor vi kan gøre en forskel.

Specielt arbejder vi med verdensmål nr. 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst, samt nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion:

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi skaber en stabil økonomisk vækst, som er med til at sikre gode arbejdspladser og høj beskæftigelse. Vores arbejdsmiljø er inkluderende og fordomsfrit med fokus på god kommunikation, og vi er åbne for at ansætte medarbejdere med særlige behov og vilkår gennem vores samarbejde med jobcentret. Vi prioriterer medarbejdernes trivsel og sikrer gode arbejdsforhold såsom frugtordning, personaleforening, sundhedsforsikring, årsbonus, fællesrum med bordtennis til pauserne, sociale arrangementer, kulturelle events mm.
Ansvarligt forbrug og produktion

Ansvarligt forbrug og produktion

Vi påtager os ansvaret for, at vores forbrug og håndtering af produkter tager hensyn til miljøet. Dette sikrer vi igennem valg af transport og logistikløsninger, som har fokus på bæredygtighed. Vi har ydermere taget ansvar gennem vores Cirkulær IT-koncept, hvor ressourcer bliver genbrugt, og ed Services, der tilbyder tilbagekøbsaftaler, hvilket er med til at passe på klodens ressourcer.

Verdensmål 3, 4, 5, 7, 9 , 11, 17 er en del af ed’s dna

Vi ved, at vi har et medansvar for vores medarbejderes sundhed og trivsel…
Vi har fokus på at optimere vores forbrug af energi og producerer selv noget af den strøm vi…
At indgå partnerskaber er vigtigt for at indfri FN’s Verdensmål….
Vi tager ansvar for at bidrage til en veluddannet arbejdsstyrke….
Vi arbejder målrettet på at vores infrastruktur er bæredygtig og sikrer på den måde….
Hos ed A/S sikrer vi, at kvinder og mænd har de samme rettigheder og muligheder…
Vi holder tæt kontakt med vores naboer i Aarhus…