Informationssikkerhedspolitik

Hos ed A/S er kundetilfredshed og gode arbejdsvilkår for alle vores medarbejdere, grundlæggende principper. Vi har stor fokus på kontinuerlig adgang til informationer og systemer og sikre høj effektivitet, sikkerhed og kvalitet i alle processer.

Det er essentielt for os at sikre vores egne og vores kunders IT-aktiver og oplysninger bedst muligt og etablere et system som kan hjælpe os til løbende, at forbedre vores informationssikkerhedsniveau i hele forsyningskæden.

Vi bestræber os på at levere høj kvalitet og god kundeservice i alt det vi siger og gør. Vi indgår i ansvarlige partnerskaber og stiller krav til vores leverandører. På den baggrund er det væsentligt for os at etablere de bedste forebyggende tiltag mod sikkerhedshændelser og cyberangreb, herunder at sikre ed A/S som organisation og vores systemer så de er svære at angribe, og dernæst forberede os på, hvordan vi skal håndtere situationen såfremt vi ender i et brud på informationssikkerheden. Vi kontinuerligt overvåger og rapporterer på indsatserne og deres effekt, og måler på resultaterne for at proaktivt formindske sårbarheder og angrebsfladen.

Kunderne er i konstant fokus hos os. Vi lytter til deres behov og forventninger, og vi bestræber os på at levere verdens bedste kundeservice. Ud over den professionelle daglige kontakt med vores kunder, har vi løbende en god dialog med kunderne omkring informationssikkerhed, især omkring de ydelser hvor vi har kunderelateret informationer. Derigennem opnår vi kundernes tilfredshed. Kundernes tillid er et afgørende parameter for selskabets succes og fortsatte vækst. Der måles derfor årligt på kundetilfredshed.

Vi stiller krav til vores leverandører og samarbejdspartnere, at de produkter og ydelser som vi formidler og selv anvender, opfylder markedsstandarder for informationssikkerhed. Vi er i løbende dialog med vores partnere og samarbejdspartnere om gældende lovkrav og bindende forpligtigelser.

Vores største styrke er de faglige kompetencer, gode ideer og vi gør meget for at ansætte, fastholde og uddanne virksomhedens medarbejdere, så det sikres at alle er i besiddelse af de nødvendige kvalifikationer og viden om informationssikkerhed og korrekt informationsadfærd, for at sikre et højt niveau af informationssikkerhed i virksomheden. For at sikre dette, bliver alle medarbejdere introduceret til virksomhedens informationssikkerhedspolitik og trænes i informationssikkerhed, fx awareness træning. Der måles derfor kontinuerligt på vores medarbejderes informationssikkerhedsforståelse og vi målretter indsatsen hvor det er nødvendigt.

Vi forpligter os til løbende vedligeholdelse og forbedring af informationssikkerhedssystemet iht. ISO 27001så det til enhver tid opfylder lovmæssige krav, kundekrav og egne krav relateret til informationssikkerhed. Vi har fokus på opnåelse af årlige fastlagte informationssikkerhedsmål og operationelle informationssikkerhedsmål inden for relevante processer fastsættes og vurderes løbende. Informationssikkerhedsmålene medvirker til at skabe en målrettet udvikling af informationssikkerhedsniveauet for hele virksomheden, som afspejler sig i vores ydelser, produkter og medarbejderes adfærd. ed A/S forpligter sig til at leve op til nuværende informationssikkerhedspolitik, aftalte kundekrav samt gældende lovgivning, derfor følger vi løbende op på vores mål og arbejde med vores informationssikkerhedsindsats.

Sidst opdateret den 20. september 2022.