IT Life Cycle Management: 

Overlad livscyklussen for dit IT-udstyr til os – fra før brug, i driftsperioden og efter brug. Vi er eksperter i at gøre det nemt og enkelt at reducere omkostninger og samtidig nedbringe det miljømæssige aftryk. Med IT Life Cycle Management gennem ed Services, kan I frigive tid til at fokusere på jeres kerneforretning.

Brug for hjælp?

For at vi kan hjælpe dig bedst muligt, har vi brug for nogle få oplysninger fra dig.