Vores elever fortæller - ed A/S

Vores elever fra Aarhus Business College fortæller

Læs vores elevers egne udsagn, når de fortæller om deres tanker ved at ansøge om en elevstilling hos ed A/S, samt hele ansættelsesprocessen. Derudover hvilke arbejdsopgaver de hver især har, hvad der kræves af dem, og hvilke drømme de har for fremtiden.

Anna-Maria Wissam Isho
Office Trainee, ed A/S
 

Tankerne og ønsker for en elevplads 

“Da jeg søgte en elevstilling hos ed A/S, var mine tanker, at jeg ville være et sted, hvor jeg følte mig set. Et sted hvor jeg ville savne at være på arbejde, når jeg havde fri. Det var vigtigt for mig, at min elevplads de næste 2 år ville være et sted, hvor jeg kunne udfordre mig selv fagligt og lære en masse af mine kollegaer, og det synes jeg bestemt er blevet indfriet.”  

Ansøgningsprocessen  

Jeg gik på skoleoplæringscenteret på skolen, da jeg så et stillingsopslag fra ed A/S, hvor de søgte en kontorelev med speciale i administration. Jeg sendte et CV og kom herefter til online speeddate med ed A/S. Her talte jeg med en repræsentant fra HR og min kommende leder. Jeg blev inviteret til en fysisk samtale, hvor jeg også havde mulighed for at se selve arbejdspladsen. Til sidste samtale blev jeg tilsendt en caseopgave, som jeg skulle løse inden samtalen og præsentere. Derefter blev jeg ringet op af ed A/S, hvor de sagde, at jeg ville passe perfekt i virksomheden og til denne stilling.  

Aftalen i hus – hvad gjorde jeg? 

Jeg landede aftalen ved ed A/S ved at sætte mig ind i virksomheden og dens værdier. Jeg havde forberedt et par spørgsmål til jobsamtalen, som jeg gerne ville have svar på. For mig handlede det om, at jeg fik så meget at vide til samtalen, at jeg vidste, om det var det rigtige sted for mig, og ed A/S vidste, at jeg var den rette for dem.  

Elev i ed A/S – hvordan ser min hverdag ud 

I min hverdag er jeg en del af CYOD-teamet, og min opgave er at støtte op om vores Choose Your Own Device-portal – også kendt som bruttoløn. Her står jeg for kundeoprettelse på vores portal og kontakten med vores kunder både via telefon og e-mail. Jeg arbejder meget i Excel, hvor jeg tjekker, om der er korrekt leasingsats og beregner tilskud på vores udstyr. Derudover er jeg også med på kundemøder ved nye potentielle kunder.  

Det kræver gåpåmod og en lyst til at lære, og så var det en forudsætning, at jeg kendte til det basale i Excel. I hverdagen er der også en masse dygtige kollegaer, som er gode til at hjælpe og støtte hinanden. 

Specialer hos ed A/S 

Hos ed A/S findes der speciale i handel B2B, i indkøb i vores Inside Sales-afdeling og kontor med speciale i administration.  

Muligheder for at udvikle sig  

Hos ed A/S er der især mulighed for at udvikle sig inden for kommunikation, da man hele tiden er i kontakt med kunder både på mail, telefon, teams-opkald og på kundemøder.  

Helt konkret har jeg mulighed for at udvikle min præsentationsteknik og blive bedre til f.eks. at afholde kundemøder.  

I en B2B-virksomhed er der mange nye begreber, som skal forstås. Jeg udvikler derfor også mit ordforråd og bruger al min nye viden i praksis.  

Fremtidsdrømme 

Efter min elevtid drømmer jeg om at blive hos ed A/S. Jeg synes, at det er en fantastisk virksomhed at arbejde i. Jeg ved, at jeg elsker at arbejde i et kontor, og omgivelserne er lige noget for mig. Jeg kunne sagtens se mig selv være her om 2 år og stadig være lige så glad og hvem ved, måske arbejde i en anden afdeling eller stilling. 

Casper Bekker Skov
Sales Trainee, ed A/S 

Tankerne omkring en elevplads 

Da jeg skulle i gang med at søge elevstilling, gjorde jeg mig nogle tanker om hvilken virksomhed, jeg ville være elev i. Det var vigtigt for mig, at det var et sted med stor mulighed for udvikling og med mulighed for fastansættelse efter endt elevtid. Derudover var der også vigtigt for mig at komme ud i et arbejdsmiljø med et højt fokus på trivsel og en sjov arbejdsdag 

Jeg valgte at sende en ansøgning til ed A/S, da jeg så en unik virksomhed, der adskiller sig fra konkurrenterne. Jeg ville være en del af den rejse ed A/S er på og kommer til at fortsætte med at være på. 

Hvordan aftalen kom i hus 

Jeg landede aftalen ved ed A/S ved at sætte mig ind i virksomheden samt dens værdier og derved pointere de styrker og svagheder jeg har, som vil passe til ed A/S. Derudover viste jeg også stor interesse og engagement for et langvarigt samarbejde mellem ed A/S og mig selv.  

Hvordan er det at være elev hos ed A/S?  

Det er en fest! Hver dag er forskellig, og trivslen er i top. Hos ed A/S er det sjovt at gå på arbejde, og du glæder dig hver morgen, til hvad dagen mon bringer. Du kan ikke andet end at elske dit arbejde, når du er i en så dygtig virksomhed med stort fokus på medarbejdertrivsel. 

Hvilke specialer findes hos ed A/S?  

Hos ed A/S arbejder vi med en bred pallette af muligheder for elever. Vi har B2B-handel i vores salgsafdeling, indkøb i vores Inside Sales-afdeling, kontor ved HR & Business Support samt Finans ved ed A/S’ søsterselskab ed Services A/S, som også findes i virksomheden. 

Hvorfor er det interessant at være elev hos ed A/S? 

Det er interessant at være elev i ed A/S, fordi der altid er noget nyt du kan lære og blive bedre til. Derudover er sammenholdet i virksomheden rigtig godt. Det er en virksomhed, der gør utroligt meget for deres medarbejdere. Der bliver bl.a. holdt nogle rigtig fede fester og generelt gennemførte arrangementer. 

Hvilke opgaver og hvad kræves der? 

Sans for detaljen og fordybelse i sagerne. I vores Inside Sales-afdeling er de typiske opgaver indkøb, ordrebehandling, besvarelse af mails og opkald fra kunder. Inside Sales understøtter salgsteamet med blandt andet forhandling med leverandører, tilbud til kunder, tjekke op på ordrer og generelt set fordybe sig i kundesager.  

I Sales gælder det om at opbygge sin egen portefølje gennem opkald til potentielle kunder. Det vigtigste er at få et møde i kalenderen for at komme ud og præsentere sig selv og behovsafdække for at se, om ikke ed A/S skal hjælpe til med de udfordringer, kunden oplever omkring IT-udstyr og IT-infrastruktur såsom netværk, sikkerhed, server-, printløsninger mm. Som sælger udarbejder man tilbud og løsninger, sikrer en høj grad af kundepleje og skal generelt være skarp på at lytte til og forstå sine kunders behov. 

Overordnet set vil jeg sige, at det kræver, at du har gåpåmod og ikke altid tager et nej for et nej. Altså at rejse sig igen, efter du er løbet panden mod en mur adskillige gange og blive ved med at fortsætte, indtil det lykkedes. Her refererer jeg især til opkald til nye potentielle kunder, som også kaldes kanvas-kald. 

Udviklingsmuligheder hos ed A/S og drømmen for fremtiden  

Hos ed A/S er der rigtig gode muligheder for at udvikle sig. Man bliver aldrig færdig med at dygtiggøre sig som sælger, indkøber eller som rådgiver inden for finans. 

Jeg vil sige, at du er godt klædt på til fremtiden, hvis du har været elev i ed A/S. De er virkelig gode til at lære fra sig og sørge for, at du hele tiden udvikler dig. Det giver dig en masse fordele i fremtiden, da du har mulighed for at lære alt indenfor salg, kontor, lager, administration eller hvilken afdeling du nu er tilknyttet, så du er klar til hvad fremtiden vil bringe 

Efter min elevtid er der kun en virksomhed, jeg vil ansættes i, og det er ed A/S. Jeg drømmer om at kunne blive her så længe som muligt og måske arbejde mig op til at blive salgschef hos ed A/S på et tidspunkt. Måske endda starte et nyt forretningsområde op hos ed A/S og blive ansvarlig for det. 

Camille Skov
Inside Sales Trainee, ed A/S
 

Viden om ed A/S gennem skolen 

Jeg har egentlig ikke førhen tænkt på ed A/S som en mulighed, men da de så holdt speeddate i samarbejde med skolen, vakte det min interesse, og jeg valgte at søge ind. Jeg har under mit sidste år på skole og gennem min fætter, som allerede er elev hos ed A/S, kun hørt godt om virksomheden. Jeg valgte at søge deres speeddate for at undersøge mulighederne nærmere. Jeg var efter min speeddate helt høj, jeg havde en følelse af, at virksomheden virkelig tænker meget på den enkelte ansatte og virksomhedens fællesskab som helhed, hvilket har kæmpe betydning for mig. 

Speeddate åbnede nye muligheder 

Jeg søgte elevstillingen ved ed A/S i form af en speeddate, der blev afholdt i samarbejde mellem skolen og virksomheden. Jeg valgte faktisk at ansøge om en speeddate med ed A/S, da jeg var lidt i tvivl om, hvilken vej jeg ønskede at gå. Jeg søgte i første omgang en kontorstilling hos virksomheden, selvom jeg faktisk bedre kunne se mig selv i handel. Efter et par samtaler både virtuelt og ved fysisk fremmøde kom ed A/S til samme konklusion som jeg selv og tilbød mig derfor en samtale i en af deres andre afdelinger end den, jeg i første omgang havde søgt. De havde en fornemmelse af at den var mere mig, hvilket min egen mavefornemmelse også sagde efter anden samtale. 

Efter mit relative lange forløb med speeddate og forskellige samtaler i forskellige afdelinger blev jeg tilbudt en elevstilling i den afdeling, der hedder Inside Sales, hvor jeg hovedsageligt kommer til at sidde med indkøb og andre forskellige både administrative og kundevendte opgaver.  

Mulighederne er mange hos ed A/S 

ed A/S favner specialerne: Handel B2B, Indkøb, Kontor med speciale i administration hvilket er en kæmpe fordel for dig som elev, da du har mulighed for at få viden om de forskellige afdelinger og specialer igennem tiden. ed A/S går rigtig meget op i, at man passer til det speciale, man sidder med, hvilket gør, at man har en stor sikkerhed i, at virksomheden også går op i, at du trives i det speciale og med de opgaver, du sidder med i løbet af din arbejdsdag.  

Udviklingsmulighederne hos ed A/S 

Ved ed A/S har du store muligheder for at udvikle dig. Det gælder både din faglige og personlige udvikling. Virksomheden har fra start orienteret sig i dine uddannelsesmål og gennem en Trainee Development Plan er du selv med til sammen med din leder at identificere de opgaver, der kan understøtte dine mål.  Under dit forløb har du nogle opsamlingssamtaler, hvor man snakker om de mål, der er sat, og du har herigennem også mulighed for selv at sætte dig nogle mål, du kan sigte efter, for at nå den udvikling, du ønsker. Dine personlige mål kan naturligt være varierende fra person til person, men de mål, som skolen og virksomheden sætter til dig, vil være et pejlemærke til den udvikling, du gennem din tid ved virksomheden skal gå benhårdt efter at opnå.  

Fremtidsmuligheder 

Ved at tage en uddannelse fra Aarhus Business College åbner du mange døre for fremtiden. Dette gælder både om du vil arbejde i en virksomhed, når du er udlært, eller om du ønsker at læse videre – begge dele vil være en mulighed.
Når man er elev, sidder man ofte i en afdeling, hvor man bliver specialiseret mere i nogle ting end andre. Disse specialer vil være dine styrker, når du i fremtiden måske skal ud og arbejde i en virksomhed, som ikke nødvendigvis er den, du er udlært i. Hos ed A/S uddanner jeg mig med speciale i indkøb, da jeg synes, det er spændende, men har også en hel del andre opgaver som understøtter salgsflowet i virksomheden. Indkøb vil i fremtiden blive min nøglekompetence, dermed ikke sagt, at jeg ikke kan arbejde med alt muligt andet, for det kan sagtens være en mulighed.  

Når jeg er færdig ved ed A/S drømmer jeg om enten at blive i virksomheden, da den giver supermange muligheder. Ellers drømmer jeg om at komme ud at opleve noget, og efterfølgende slå mig ned i en virksomhed eller starte mit eget.