ed årsregnskab

07 Oct 2022

ed A/S’ årsregnskab 21/22

Vækst, fremgang i årsresultat og forenklet ejerstruktur

Hos ed A/S har vi netop offentliggjort vores årsregnskab for 21/22 med et yderst tilfredsstillende resultat og en markant økonomisk fremgang. 

På trods af de fortsatte udfordringer med den globale leverancesituation i regnskabsåret 21/22 samt at vi befinder os i en stærk konkurrencepræget branche, har udviklingen i vores aktiviteter i regnskabsåret været yderst positive med en omsætningsvækst på 97,5 mio. DKK (+30%) og en tilvækst i bruttoresultat på 12,2 mio. DKK (+30%). Årets resultat overstiger samtidigt betydeligt forventningerne angivet i årsrapporten for 20/21. Den positive udvikling kan vi i høj grad henlede til en kombination af en udvidet kundebase på mere end 20% samt en solid organisk vækst med vores eksisterende kunder. 

Den fortsatte vækst skyldes i høj grad vores kundebase, hvor vi ikke er gået på kompromis med vores vision om at levere den bedste kundeservice, og vi har i denne forbindelse haft særligt fokus på at udvide andelen af kundevendte bufferlagre for at garantere leverancesikkerheden hos vores kunder. 

I regnskabsåret 21/22 har vi ud over at opnå fordele af tidligere års investeringer, fortsat vores massive investeringer i at ruste organisationen til yderligere fremtidig profitabel vækst. 

I regnskabsåret er selskabet, ed Services A/S, stiftet. Dette som et søsterselskab til ed A/S. Kernen i dette selskabs aktiviteter er finansielle services i direkte sammenhæng med ed A/S’ kerneaktiviteter. Ambitionen er at blive den førende samarbejdspartner indenfor hele IT-livscyklussen på tværs af producenter. 

På trods af større økonomiske investeringer i vores vækst og en forenklet ejerstruktur, hvor en ejerandel på 19,9 % er solgt til henholdsvis Phillip Davidsen og til ed A/S, så vi ejer 20 % af egne aktier, lander vores EBITDA på DKK 10.081.795. (Resultat før af- og nedskrivninger). 

Hos ed A/S forventer vi i regnskabsåret 22/23 et positivt resultat før skat i niveauet 12 mio. DKK. Herunder en fortsat tilvækst af nye kunder på 20 % samt en tilsvarende omsætningsvækst på ligeledes 20 %. Yderligere vil vi have et fortsat fokus på digitalisering og opdatering af vores digitale platforme og digitale samhandelsmuligheder.

Medarbejderkompetencer & Samfundsansvar

Vi har en vision om at være ”Danmarks bedste arbejdsplads, der leverer verdens bedste kundeservice” og arbejder målrettet med kultur og organisationsudvikling som strategisk fokusområde. Herunder rekruttering og fastholdelse af vores medarbejdere samt kompetencestyring og i høj grad kompetence- og talentudvikling, hvor fagligt fokus, trivsel hos den enkelte medarbejder og udvikling af kundeservice er højeste prioritet. 

Med det overordnede formål at belønne vores medarbejderes loyalitet og indsats samt at sikre en fælles interesse i og indsats for at skabe mest mulig værdi i ed A/S, har ed A/S i regnskabsåret indført en anciennitetsmodel for medarbejderne, hvorigennem der uddeles 10 % af selskabets overskud før skat til medarbejderne.  

Vi er hos ed A/S certificeret på DS 49001 (CSR) og ISO14001 (miljø), hvilket har medført, at selskabet har implementeret ledelsessystemer for CSR og miljø, og vi anser vores store fokus på samfundsansvar som et væsentligt konkurrenceparameter. 

Endvidere har vi i regnskabsåret 01.07.21-30.06.22 påbegyndt certificeringer på ISO9001 (kvalitet) og ISO27001 (IT- og informationssikkerhed). Begge certificeringer understøtter vores fortsatte vækst og arbejde med rådgivning, salg, levering, implementering, konfigurering og support af digital IT-infrastruktur til det professionelle marked med fokus på effektiv og værdiskabende implementering af dokumenter, processer samt risikostyring og dermed sikre et solidt fundament i forretningen. 

Læs vores årsregnskab og ledelsesberetning her.